Felelős szerkesztő: Ötvös István 
Szakmai tanácsadók: Bank Barbara, Tulok Péter
Kreatív szerkesztő: Méhes Mónika, Melkovicsné Madarász Anita, Tulok Péter
Dizájn, grafika: Rajcsányi László 
 
Térképinformációk: Mihályi Balázs
Életrajzok, fogalmak: Melkovicsné Madarász Anita, Wirthné Diera Bernadett, Szilágyi Gábor
Sajtóanyagok: Sipos Eszter, Szuly Rita, Bakó Zsigmond
Fotó-, aprónyomtatvány, plakátanyag-válogatás: Tóth Gábor
Fotóválogatás: Bethlen Klára, Kovács Villő
Ostromnapló válogatás: Erdős Kristóf
Lektorálás: Stark Tamás, Bognár Zalán
Fotó: Szabó Barnabás

Domain név tulajdonos: Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 5.

Telephely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 

Postacím: 1380 Budapest 62., Pf.: 1149

Telefon: +36 1 800-14-50

Főigazgató: Dergán Ádám

Üzemeltetésért felelős egység: NEB Kabinet Kutatási Osztály

Technikai kapcsolat: NEB Informatika (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

A honlap tartalma folyamatosan bővül. A megjelenő tartalommal és információval kapcsolatos felhasználási, megjelenítési jogokat a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala fenntartja. 

Felhasználási feltételek

A honlap tartalma a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, kivéve, ha a tartalomszolgáltatót a honlap egyes elemei vonatkozásban harmadik személyt jelöl meg jogtulajdonosként. A honlap egyes elemei felhasználásának minden esetben meg kell felelnie a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) vonatkozó rendelkezéseinek.

A Felhasználó a tartalom tekintetében jogosult az Szjt. szerinti szabad felhasználásnak minősülő felhasználásra azzal, hogy a felhasználás valamennyi módja esetén a forrást (nullaev.hu) köteles feltüntetni, a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

A szabad felhasználáson kívül eső körben a honlap eredeti tartalma csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a honlapról átvett anyagot, mely körbe a szöveges tartalom, az állóképes tartalom és mozgóképes tartalom egyaránt beleértendő, a tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, rosszindulatú következtetéseket kizáró-, az eredeti szövegkörnyezetbe beilleszthető módon dolgozza fel és adja közre. A Felhasználó a tartalmat a jogszerű felhasználás keretein túl részben, vagy egészében nem tárolhatja, adatbázist, archívumot nem képezhet, illetve azt nem teszi hozzáférhetővé.

A tartalom promóciós, vagy egyéb reklámcélú felhasználása, továbbá annak szoftveres, vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele és az oldal tükrözése tilos.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy az itt közölt információk pontosak, naprakészek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

A Felhasználók által a honlap használata során megadott személyes adatok a mindenkori törvényes előírások betartásával kerülnek kezelésre.

A honlap tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a honlap üzemeltetője fenntartja magának, ezen változtatásokat nem köteles előzetesen bejelenteni.

A honlap üzemeltetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek.

A honlap üzemeltetője bármikor jogosult a jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a honlap bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

Azon kérdések vonatkozásában, amelyeket a jelen Felhasználási feltételek nem szabályoznak, a Szjt., a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény hatályos rendelkezései irányadóak.