(Volksbund der Deutschen in Ungarn – Magyarországi Németek Népi Szövetsége): a Magyar Királyság területén élő, magyar állampolgárságú, németajkú lakosság 1938-ban alakult szervezete. Az {fogalom 40 SS} kötelékébe tartozó Volksdeutsche Mittelstelle (Népinémet Közvetítő Szerv) irányítása alá tartozott, vezetője Basch Ferenc volt. 1940-ben a magyar kormány a magyarországi német népcsoport kizárólagos képviselőjének ismerte el. A Volksbund erős nemzetiszocialista propagandát fejtett ki, mozgósította a népcsoport jelentősnek mondható gazdasági erőforrásait a hadviselés számára és tevőleges részt vállalt az SS-toborzásból. 1942-re 300 ezres szervezetté nőtte ki magát, amely a magyarországi németek hozzávetőleg 40%-át tömörítette, akiknek azonban csupán kis része volt valóban nemzetiszocialista meggyőződésű.