Az 1944-es fegyverszüneti delegáció tagja, az Ideiglenes Nemzeti Kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere (1944–1945).

Teleki Pál gróf, miniszterelnök (1879–1941) fia. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, és ott doktorált 1930-ban. 1940-től 1944-ig a kolozsvári egyetemen a gazdasági földrajz tanára. 1944-ben, a német megszállás idején a fegyverszünetet sürgette; tagja lett a szeptember 28-án Moszkvába indított küldöttségnek, amely ott október 11-én alá is írta az ideiglenes fegyverszüneti egyezményt, amely azonban az október 15-i kiugrási kísérlet kudarca miatt nem valósulhatott meg. A Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormányban 1944. december 22-től 1945. november 15-ig vallás- és közoktatásügyi miniszter, majd 1948-ig a budapesti műegyetem közgazdasági karának gazdasági földtani tanszékén tanár, és ott a Dunavölgy tematikus térképsorozatának egyik kimunkálója. 1949-ben az USA-ba távozott.