A II. világháborúban győztes szövetséges hatalmak közösen létrehozott testülete, amelynek az volt a feladata, hogy a népképviselet alapján megválasztott államhatalmi szervek megalakulásáig gyakorolja az államhatalom funkcióit, irányítsa a polgári és a katonai közigazgatást, ellenőrizze a fegyverszüneti szerződések rendelkezéseinek végrehajtását, s ennek alapján előkészítse a végleges békeszerződések megkötésének feltételeit. Hazánkban a szovjet vezetésű SZEB irányított, elnöke Kliment Jefremovics Vorosilov marsall, első alelnöke Vlagyimir Petrovics Szviridov altábornagy és a szovjet kormány politikai megbízottja, Georgij Makszimovics Puskin diplomata lett. A Szovjetunió a SZEB-et használta fel az erőszakos hatalomátvétel elősegítéséhez: a kommunista párt politikai ellenfeleit likvidálták vagy elhurcolták a Szovjet Hadsereg katonái, illetve a szovjet állambiztonság emberei.