Imrédy Béla népbírósági perében ügyészként a vádat képviselte

1916-tól az olasz fronton harcolt, 1919–1920 között pedig a csendőrségnél szolgált. 1924-ben szerzett diplomát a budapesti egyetemen, majd Pápán helyezkedett el ügyvédként. 1935-ben országgyűlési képviselő lett a Nemzeti Egység Pártja színeiben, de 1937-től a Független Kisgazdapártban politizált. Képviselőként felszólalt a zsidótörvények ellen, és nyilvánosságra hozta Szálasi Ferenc örmény származását. 1942–1943-ban az orosz fronton szolgált. Magyarország német megszállása (1944. március 19.) után letartóztatták, de Mindszenty József közbenjárására kiszabadulhatott. A nyilas uralom alatt bujkálni kényszerült. 1945 áprilisától szeptemberig Pápa polgármestere, júniustól az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja lett. Imrédy Béla népbírósági perében ügyészként a vádat képviselte. 1945–1947 között parlamenti képviselő volt. 1946-ban miniszterelnöki kinevezése a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt ellenállása miatt nem valósult meg, sőt 1946 márciusában a Kisgazdapárt ki is zárta tagjai közül 19 képviselőtársával (köztük Nagy Vincével) együtt. E 20 parlamenti képviselő alapította meg a Magyar Szabadság Pártot, amelynek Sulyok lett az elnöke, és egyúttal a Holnap címet viselő pártlap főszerkesztője. Mivel az 1947-ben módosított választójogi törvény kizárta a megválasztható jelöltek köréből, feloszlatta pártját, majd augusztusban elhagyta az országot, és az Egyesült Államokban telepedett le. 1949-ben tagja lett a Magyar Nemzeti Bizottmánynak, de Nagy Ferenccel való vitája következtében kivált a testületből. 1956-ban Magyar Október 23. Mozgalom néven önálló szervezetet alapított, ez azonban nem tudott különösebb befolyásra szert tenni.