Média anno...

Se internet, se tévé: „megírta az újság vagy bemondta a rádió”, hogy mit gondoljon a világról az ember. A „szabad nép” mindennapjai előbb a háború, majd a „felszabadulás” terrorja árnyékában, hangzatos című újságok hasábjain, ahol a szabadság volt a szolgaság szinonímája. Valóság - offline.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 14. szombat

Szerző: K. Pavlovics

Budapestet hosszú ostrom és kemény utcai harcok árán szabadította fel a Vörös Hadsereg. A felszabadítás első idejében a városban még nem voltak működni tudó közhatóságok. A felszabadító hadsereg segítette a város lakosságát és mindent megtett, hogy a magyar főváros élete mihamarabb újjáéledjen.

Ma már, hogy a város kezd feléledni, akadnak olyanok, akik elfelejtik, hogy milyen szerencsétlenséget zúdítottak a németek és csatlósaik, a nyilasok az országra és fővárosára. Elfelejtik, hogy milyen pokolból szabadította ki a magyarokat a Vörös Hadsereg.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 28. szombat

Szerző: Sándor István Tamás

Szomorú idők jártak a budapesti diákság felett. A sok „légó-szolgálat” meg a különböző leventegyakorlatok vonták el az ifjúságot a tanulásra szánt időt. Tavaly tíz hónap helyett mindössze öthónapos „tanév” jutott a diákoknak. Érdekes: a hazaáruló Sztójay-kormány egyik legelső dolga volt az iskolák bezárásáról szóló rendelet kiadása, októberben pedig Rajniss „miniszter-testvér” első rendelete volt az alig megkezdődött tanév félbeszakítása. A magyar ifjúság a német-nyilas klikk szemében nem volt más, mint matéria, katonának, leventének való anyag. Horatius helyett fapuskát nyomtak a diák kezébe, történelemkönyv helyett uszító röplapokat.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 10. kedd

Szerző:

Mint ismeretes, abból az élelmiszerből, amit a Szovjetunó kormánya ajándékozott Magyarország népének, megérkezett Budapestre az első szállítmány. Ebben a szállítmányban többek között 20 vagon cukor volt, amit Vas Zoltán élelmezési kormánybiztos rendeletére úgy osztottak el, hogy Budapest és környékének minden lakosa 15 deka cukrot kap. Az elosztás már folyik. A 20 vagon cukorból jut a csecsemőotthonok és a kórházak súlyos betegeinek ellátására is. A beérkezett szállítmányban nagymennyiségű hús is volt, amit a kormánybiztosság kolbásszá dolgoztat fel. Rövidesen várható a második szovjet élelmiszerszállítmány beérkezése.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 26. csütörtök

Szerző: Hunva István

Sopron előtt néhány kilométerrel jár a kocsink. Az országúton, árkokban, földeken szétrombolt, felborított német gépkocsik (ordítják kerekeiket az égnek. Nagyobb és kisebb lövegek, páncélelhárító ágyúk szétlőve feküsznek szerteszét. Ameddig ellátni, a láthatár széléig tankcsapdák, sáncok, lerombolt erődítmények húzódnak. Olyan Sopron az erődítmények közepén, mint a hálójában ülő pók. De az „áttörhetetlen” erődítményeknek nem sok hasznát vették a hitleristák és szolgái. Szálasi és „kormánya” „fővárosából”, utolsó magyarországi odújából, fejvesztetten menekült.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 24. kedd

Szerző:

Az Operaház vasárnap délután fényes külsőségek között megtartott díszelőadással ünnepelte az ország felszabadítását és a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormány átköltözését Budapestre. A díszelőadáson jelen volt Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke is. Megjelentek a Miklós Béla miniszterelnök, a kormány tagjai és magyar politikai és szellemi élet számos kiválósága. A meghívott közönség a jól sikerült előadást nagy tetszéssel fogadta.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 21. szombat

Szerző: Fazekas Erzsébet

A város falai tele vannak a Vörös Hadsereget üdvözlő, földosztást hirdető és a nyilasok fejére halált kiáltó plakátokkal. Egyszerre új, zöld és rózsaszínben pompázó falragaszok jelentek meg. A közönség mohón köréjük csődül. „Meghívó” kiáltoznak a betűk az első sorokban. A Nemzeti Függetlenségi Front népgyűlésre hívja Sopron lakosságát abból az alkalomból, hogy a Vörös Hadsereg teljesen felszabadította Magyarországot.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 21. szombat

Szerző: V. MATYUSEVSZKI /Vörös Hadsereg kapitánya/

Az osztrák határ közelében Sopront választották Szálasiék utolsó magyarországi székhelyüknek. Hónapokon átépítették a város védővonalait. Mindent elkövettek a város megvédésére. Támpontok egész rendszere húzódott Sopron előterében. Tulajdonképpen Sopron előtt Bécset védték a nyilasok.

A város és a környék lakosságának ezreit mozgósították a védővonal építésére. A munkálatok nehezek voltak és a munkaviszonyok olyan kibírhatatlanok, hogy az ott dolgozó kényszermunkások között mindennap sok halott volt.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 21. szombat

Szerző: K. Pavlovics

Komáromot és a tőle északra fekvő csehszlovák területet két-három hét előtt szabadította fel a Vörös Hadsereg a német és nyilas járom alól. Itt más az élet, mint Magyarországon. A lakosság a Csehszlovák Köztársaságban demokratikus országban élt, ismerte emberi jogait és élt velük.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 17. kedd

Szerző: Thury Zsuzsa

Budapesten, ha két ember összejön, rögtön nyilasokra fordul a szó. Ezer és ezerrettenetes történet forog közszájon. És a legrettenetesebb az, hogy ezek a történetek mind lejátszódtak. Lejátszódtak Magyarországon –a közelmúltban.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 17. kedd

Szerző: Dr. Szappanos Pál

A kórházak történetében is gyászt és mérhetetlen nyomorúságot jelentett Magyarországnak a németek által múlt évi március 19-én kezdődő megszállása. Amely kórházba betették lábukat, azonnal megkezdődött a baloldali gondolkodású és nem árja orvosok eltávolítása.

Az Új Szó munkatársának alkalma volt beszélgetést folytatni Zilahy Lajossal, aki a Szovjet- Magyar Művelődési Társaság előkészítő ülésének megbízásából Debrecenben a magyar kormánnyal és a szovjet hatóságokkal nemrégiben tárgyalásokat folytatott a szovjet-magyar kulturális kapcsolatok kiépítéséről. Zilahyn kívül Szentgyörgyi Albert és Bernát Aladár egyetemi tanárok is nyilatkoztak a szervezés alatt álló Szovjet-Magyar Művelődési Társaságról.