Média anno...

Se internet, se tévé: „megírta az újság vagy bemondta a rádió”, hogy mit gondoljon a világról az ember. A „szabad nép” mindennapjai előbb a háború, majd a „felszabadulás” terrorja árnyékában, hangzatos című újságok hasábjain, ahol a szabadság volt a szolgaság szinonímája. Valóság - offline.

Szabad Nép

Megjelenés: 1945. március 27. kedd

Szerző: Ismeretlen szerző

A következő propagandacikk a magyar hadifoglyok hazaszállításáról, illetve ezen emberek Szovjetunió fogolytáboraiban töltött életéről szól. Az elfogott katonák a GUPVI (Hadifogoly és Internált Főparancsnokság) által fenntartott táborokba kerültek. Ezek az NKVD, Belügyi Népbiztosság alá tartoztak. A cikkben felvázolt „felhőtlen” állapot javarészt túlzó volt.

Szabad Nép

Megjelenés: 1945. március 27. kedd

Szerző: Ismeretlen szerző

A Szovjetunió legfőbb napilapja a Pravda volt, amely teljes mértékben a Szovjetunió Kommunista Pártjának irányítása alatt állt. Budapest eleste után a lap haditudósítói szemmel követték a Vörös Hadsereg előretörését a Dunántúlon. A szovjet katonaság 1944 decemberében sikeresen átjutott a Margit-vonal keleti részén, mely ekkor a német védelemi vonal egyik legfőbb szakasza volt. A sáv építése még hónapokkal a front érkezése előtt, 1944 őszén elkezdődött. Hiába rendelkezett aknamezővel, betonerődökkel és műszaki zárral, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Végül a Vörös Hadsereg a Balaton északi részén áttörte az Olga-, Zsuzsanna-állást is, és elérték Győr városát.

Szabad Nép

Megjelenés: 1945. március 25. vasárnap

Szerző: Ismeretlen szerző

A „nagykátai hóhérról” a honlapon már több cikket közöltünk, melyek a Népszava hasábján jelentek meg. Perét a Budapesti Népbíróságon tartották, a tárgyalást Major Ákos bíró, Major Tamás színész-rendező testvére vezette. A háborús és népellenes bűnök miatt felelősségre vont Murai Lipótot 1945 áprilisában másodfokon is halálra ítélték, és május 1-én kivégezték. Társai elleni vizsgálatot már 1945 februárjában levezették, kötél általi kivégzésükre az Oktogonon került sor (Lásd Galéria – Népítélet az Oktogonon).

Szabad Nép

Megjelenés: 1945. március 25. vasárnap

Szerző: Ismeretlen szerző

A Széchényi fürdőt sokan a mai napig is csak Szecskaként ismerik, mely Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexuma. A medencék forrásait Zsigmondy Vilmos bányamérnök fúratta ki, aki a magyarországi artézi kutak feltárásának megteremtője volt. Érdekesség, hogy az 1926-ban kiírt fürdőbővítés pályázatát egy bizonyos ifj. Francsek Imre építész nyerte meg, aki később a Szovjetunióban, Gulag táborban halt meg. A Széchényi fürdő Budapest ostromakor kisebb sérülést szenvedett, de a kút szerencsére sértetlen maradt. Ennek köszönhetően januárban a népfürdőt már használatba vehették a szovjet katonák. Az 1945-ös újjáépítés után viszont már az egész lakosság élvezhette a fürdő nyújtotta lehetőségeket.

Új Szó

Megjelenés: 1945. július 2. hétfő

Szerző: Fjodorov Nikolaj a moszkvai rádióban felolvasott cikkéből

Néhány héttel ezelőtt felvetettük azt a kérdést, hogy a hazaáruló Szálasi bűnügyét Szálasi távollétében is le kellene folytatni. Megmondtuk, hogy ez a tárgyalás a különböző vallomások alapján leleplezne sok más ma még meghúzódó nyilast is. A magyar demokrácia lapjaiban ennek a kérdésnek nagy visszhangja támadt. A „Szabadság” és a „Szabad Nép” de más demokratikus lapok is részletesen ismertették a cikket. Ez azt mutatja, hogy az ország közvéleménye is kívánja a fasiszta bűnösök gyors és szigorú megbüntetését.

Új Szó

Megjelenés: 1945. július 2. hétfő

Szerző:

A 10.sz. Népbírósági Tanács négy tagja a „Szabadság” június 28-i számában közölt jegyzőkönyvben megállapítja: „A Tanács által kitűzött negyvenegy tárgyalás közül tizenhét a Polgári Demokrata Párt bírájának távolléte miatt nem volt megtartható.”

Új Szó

Megjelenés: 1945. július 2. hétfő

Szerző: Kassai Géza

A sajtó csak apró töredékét jegyzi fel azoknak az eseteknek, amelyek arról tanúskodnak, hogy a reakció Magyarországon napról-napra szemérmetlenebb. Fél évvel azután, hogy a magyar demokrácia vette kezében az ország sorsának intézését, magában a fővárosban sor kerülhet ilyen fasiszta cselekedetekre:

Új Szó

Megjelenés: 1945. augusztus 28. kedd

Szerző: Rábi György

Öt hónap előtt, a felszabadult Magyarország első március 15-i ünnepének napján, jelent meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről, a földosztásról. Ez a rendelet, melyet Nagy Imre fölművelésügyi miniszter terjesztett a kormány elé, sorsdöntő lépés a magyar demokrácia történelmi programját megvalósító úton.

Új Szó

Megjelenés: 1945. augusztus 14. kedd

Szerző:

A fasizmus maradványainak megsemmisítése nagyfontosságú a jövő békéjének és biztonságának szempontjából. Ebben a kérdésben nem szabad megfeledkezni a magyarországi svábok kitelepítéséről se. Egyes német fasisztáknak sikerült ideiglenes biztonságba helyezni magukat és ott, ahol meghúzódtak, folytatják aknamunkájukat. Nemcsak Németországban, de Európa más részeiben, sőt Amerikában is ez a helyzet.

Új Szó

Megjelenés: 1945. augusztus 4. szombat

Szerző: Farkas Mihály belügyi államtitkár nyilatkozata

Az Új Szó munkatársa felkereste Farkas Mihály belügyi államtitkárt, aki a budaörsi helyzettel kapcsolatban a következőket mondotta:

-A budaörsi Földigénylő Bizottság helyisége elleni sváb támadást egyes lapok, illetve egy bizonyos lap arra használta fel, hogy a reakció elleni harcot hamis vágányokra terelje. A svábok között, természetesen, rendet kell teremteni. A belügyi kormányzat minden erejével megtisztítja a sváb falvakat a volksbundista elemektől és a bujkáló SS-katonáktól, de tudja azt is, hogy a reakció elleni küzdelem kérdése egyáltalán nem csupán sváb kérdés.

Új Szó

Megjelenés: 1945. augusztus 4. szombat

Szerző: Fjodorov Nikolaj cikkéből

A népbíróságok munkájára a demokratikus magyar közvélemény körében igen sok panasz merült fel. A baj ott van, hogy a demokratikus pártok nem egyenlő mértékben értékelik a fasiszta gonosztevők elleni harc fontosságát. Nem mindenütt látják kellő mértékben, hogy ennek a harcnak eredményes és kíméletlen folytatása nemcsak nem csak belpolitikai kérdés, de ettől függ a fasiszta mocsárba vitt magyar nép erkölcsi újjászületése, becsületének helyreállítása az ország határain túl is.