Média anno...

Se internet, se tévé: „megírta az újság vagy bemondta a rádió”, hogy mit gondoljon a világról az ember. A „szabad nép” mindennapjai előbb a háború, majd a „felszabadulás” terrorja árnyékában, hangzatos című újságok hasábjain, ahol a szabadság volt a szolgaság szinonímája. Valóság - offline.

Új Szó

Megjelenés: 1945. szeptember 8. szombat

Szerző: Millok Sándor államtitkár és Tömpe András rendőrezredes nyilatkozata

A Szovjetunió és szövetségesei hadifogolytáboraiból mind nagyobb számmal hazatérő volt hadifoglyok és a deportáltak nagy számban való megérkezése új, nehéz és felelősségteljes feladat elé állította a magyar kormányt. E kérdések megoldásával a kormány Millok Sándor államtitkárt bízta meg. Az egész magyar közvéleményt érdeklő kérdésben munkatársunk Millok Sándor államtitkárhoz, a hadifogoly- és deportáltügyek kormánybiztosához fordult. A kormánybiztos az Új Szó számára a következő nyilatkozatot adta:

Új Szó

Megjelenés: 1945. szeptember 6. csütörtök

Szerző:

Az MTI jelentette, hogy a miskolci VII. honvédkerületnél a tisztikar egy része ez év tavasza óta titkos szervezkedésbe kezdett azzal a céllal, hogy kedvező időpontban a Vörös Hadsereg ellen fegyveresen fellépjen, annak hátában partizánszerű tevékenységet fejtsen ki, s ennek kapcsán a magyar demokrácia megdöntésében közreműködjék.

Új Szó

Megjelenés: 1945. szeptember 6. csütörtök

Szerző: Fodor István

Legutóbbi számunkban közöltük Fodor István most hazatért magyar hadifogoly cikkét hadifogoly-táborbeli élményeiről. Most ismét felkeresett bennünket Fodor, hogy elmondja, mik az első benyomásai neki és társainak arról a Budapestről, ahová visszatértek. Fodornak magának adjuk át a szót, azzal a megjegyzéssel, hogy bizony itt az ideje, hogy a magyar közönség megszívlelje azt, amit mond.

Új Szó

Megjelenés: 1945. május 29. kedd

Szerző:

Tízezernyi tömeg jelenlétében folyt le a mártírhalált halt Bajcsy-Zsilinszky Endre temetési gyászszertartása az Országház előtt.

Új Szó

Megjelenés: 1945. május 22. kedd

Szerző:

Az Erdélyi Magyar Egyesület, melynek több mint 500.000 tagja van, most tartotta Kolozsvárott első kongresszusának befejező nagy gyűlését. Az ünnepségre Kolozsvárra érkezett Groza Péter, Románia miniszterelnöke. Kíséretében volt még több miniszter, valamint a román nemzeti demokratikus front főtitkára és a Szovjetunióval való barátságot és együttműködést kiépítő román egyesület főtitkára is.

Új Szó

Megjelenés: 1945. május 17. csütörtök

Szerző: K. Pavlovics

A demokratikus Magyarország felépítésének egyik igen fontos előfeltétele az, hogy a magyar közönséget, de elsősorban az ifjúságot megszabadítsuk attól a fasiszta szennyirodalomtól, faji, származási és egyéb „elméletektől”, amelyekkel a fasiszta éra milliószámra árasztotta el az országot. Szakértők megállapítása szerint Magyarországon már jó néhány esztendeje, -1940 óta- körülbelül ezerre tehető évente azoknak a kiadványoknak a száma, amellyel a fasizmus a magyar nép lelkét megmételyezte.

Új Szó

Megjelenés: 1945. május 5. szombat

Szerző: Salamon Elemér

A transszibériai expressz egyik kocsijában ülünk magyar hadifoglyok. A szerelvény vad irammal száguld nyugat felé. Irány Moszkva. Már nem lehetünk messze az új világ fővárosától. Izgalmas kíváncsisággal tekintünk ki az ablakon. A felkelő nap tüzében lassan feltünedeznek a város kiemelkedőbb pontjai. Gyárkémények erdeje ontja a füstöt, mely hatalmas felhőként gomolyog a város fölött.

Új Szó

Megjelenés: 1945. április 3. kedd

Szerző: Kassai Géza

„A halálosan sebzett fasiszta

fenevad az utolsókat rúgja,

Most az a feladat, hogy végezzünk

a fasiszta dúvaddal.”

(Sztálin 1945. május 1. napiparancsából.)

Új Szó

Megjelenés: 1945. június 30. szombat

Szerző:

Moszkvából jelenti a TASS: A Szovjetunió és Csehszlovákia kormányai között a legutóbbi napokban Moszkvában tárgyalások folytak le Kárpát-Ukrajna kérdésében. A tárgyalások június 29-én a Kárpát-Ukrajnáról szóló szovjet-csehszlovák szerződés és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv aláírásával véget értek.

Új Szó

Megjelenés: 1945. június 23. szombat

Szerző:

Vorosilov marsall első helyettese, Stahurszkij altábornagy és Pavlov altábornagy szerdán közölték a magyar miniszterelnökkel és Vas Zoltán polgármester-közellátási kormánybiztossal, hogy a szovjet kormány és a Vörös Hadsereg parancsnoksága Budapest nehéz ellátási viszonyaira tekintettel nagy élelmiszerkölcsönt bocsát a magyar főváros rendelkezésére.

Új Szó

Megjelenés: 1945. június 21. csütörtök

Szerző: Fjedorov Nikoláj szemléje

A szövetséges hadseregek által megszállt Németországban egymásután kerülnek kézre a náci banditák. Nemrég Ribbentropot fogták el, az Associated Press szerint pedig most Imrédy Bélát, Hitler magyarországi vezér-ügynökét vették őrizetbe. Ez a hír bizonyára felkelti a demokratikus magyar közvélemény érdeklődését.