1930-tól budapesti apostoli nuncius, 1944-ben a diplomáciai zsidómentő akciók egyik irányítója

Milánóban tanult teológiát, 1895-ben szentelték pappá. 1922-től címzetes érsek, 1925-től látott el diplomáciai feladatokat. 1930-ban lett a Szentszék budapesti apostoli nunciusa. 1944-ben többször tiltakozott személyesen Sztójay Döménél és más világi, illetőleg egyházi vezetőknél a zsidóüldözés, a gettósítások és deportálások ellen. Részletesen tájékoztatja a Vatikánt a magyarországi zsidópolitikáról, többször sürgette Serédi Jusztinián hercegprímást, valamint a pápát, hogy lépjenek fel legalább a katolikus hitre tért zsidók érdekében. A nyilas rendszer idején zsidók ezreinek – nemcsak áttérteknek – adott vatikáni védlevelet, több lakóházat is vatikáni védelem alá helyezett. 1945. április 4-én a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) szovjet követelésre kiutasította Magyarországról.