A latin propagare szóból ered, melynek jelentése: terjeszteni. Befolyásolásra, véleményformálásra, meggyőzésre irányuló hatás vagy cselekvés, amely egy politikai program, tevékenység elfogadására és elvégzésére ösztönöz. A propaganda eszközei a korszakban a politikai szónoklatok, plakátok, szórólapok és brosúrák voltak, illetve az írott sajtó, rádió és filmhíradó. Olykor céljának tekinthető a félelem- és pánikkeltés, valamint a közösségi veszélyérzet állandó napirenden tartása.