Különböző szervezetekben vezető funkciót betöltő testületek elnevezése az 1940-es évektől. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága látta el a parlament ülései között a kormányzat felügyeletét. Ezen kívül ezt az elnevezést viselte egyes pártokban, így a Független Kisgazdapártban, a Szociáldemokrata Pártban (SZDP) és a Magyar Kommunista Pártban (MKP) a legfőbb politikai vezető testület. A fordulat évét követően (1948 után) a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága voltaképpen az ország irányítását ellátó szervezetté vált.