A Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontot megalapító öt párt egyike, a városi kispolgárság, a polgári értelmiség és a kisiparosok, kiskereskedők képviseletére alakult meg 1944. december 15-én Szegeden. Első elnöke Teleki Géza gróf volt 1945. április 9-től. A párt a programjában többek között síkraszállt a liberalizmus elvein alapuló parlamentarizmus, a többpártrendszer és a népképviseleti kormányzás megvalósításáért. 1948 tavaszán a Magyar Radikális Párttal (MRP) politikai együttműködési egyezményt kötött Radikális Demokrata Pártszövetség néven. A párt hivatalos napilapja az 1945-ös születésű Világ volt.