Pesti Barnabás, a Francia Kommunista Párt tagja

Franciaországi egyetemi tanulmányai alatt kapcsolódott be a munkásmozgalomba. 1941-től már a Francia Kommunista Párt tagjaként vett részt az ellenállási mozgalomban. 1943 nyarán hazatért Magyarországra. Az ország német megszállását követően illegalitásba vonult és egyik résztvevője volt az ellenállási mozgalomnak. 1944. november 20-án elfogták. Sopronkőhidára hurcolták, és Pataki Istvánnal, valamint Kreutz Róberttel együtt halálra ítélték és kivégezték.