A Börzsöny északkeleti lábánál fekvő településen is keresztülhaladt a front, sok kárt okozva emberéletben, állatállományban, épületekben. A szovjet csapatok nem kímélték az egyházi épületeket sem: a templom sekrestyéjében gépfegyvertisztító műhelyt alakítottak ki, a plébánia hivatal irattárát nagyrészt elégették, de tűzre kerültek az istálló fedéldeszkái is. Több helyen is előfordult, hogy tüzelőnek használták az iskola bútorzatát, felszerelését sőt padlódeszkáit is.

„Orosz harckocsi lövedékei következtében kigyulladt a templomunk. Leégett a fedélszék 1/3-a, a torony, a lépcsőfeljáró. A harangok lezuhantak; a két nagyobb összetörött, a 250 kg. kicsi meggörbült. Az orgona telitalálat következtében használhatatlanná vált. A harmónium eltünt. A tető nélküli mennyezet a hó olvadásakor beázott, és a festés megrongálódott. A 4 méter hosszú festett üvegablakok közül 4 drb. teljesen tönkrement, 3 drb. 30-40%-, 4 drb. 15%-ban részben a németek eszközölte hidrobbantás, részben az orosz tankok következtében. (…) A templom restaurálása megkezdődött.

A sekrestyét 4-szer feltörték, majd gépfegyver tisztitó mühellyé alakitották át. Mindent elvittek vagy részben összetörtek kivéve a miseruhákat, melyek[et] a templom égése alatt mentettek át a plébániára. A fehérnemü és ministránsruhák nagy részét onnan vitték el. (…)

A plébániahivatal irattárát 99%-ban kidobálták és elégették. Hiányzik a legrégibb anyakönyv 1710-től és egy halottak és bérmáltak anyakönyve; az iroda berendezés és felszerelés is tönkrement, valamint a könyvtár 35%-a.

Az istálló tetejéről hiányzik sok cserép, és egyéb tüzelő hiányában annak fedéldeszkáit tüzelték el, valamint 7 ajtót és a disznóólat. (…)

Rombolási düh áldozata lett a kálvária-kápolna ajtaja, 2 padja, oltárfelszerelése. (…) Összelőtték az egyik utcai kőkeresztet, és az ugyancsak kőtalapzaton nyugvó szt. Flórián szobrot.”

A plébános aláírása olvashatatlan.