1945-ben az Ideiglenes Nemzeti Kormány pénzügyminisztere

Könyvkereskedő szakmát tanult, majd magánúton leérettségizett. Az I. világháborúban az orosz fronton fogságba esett. 1920-ban elvégezte a jogi egyetemet, majd a Magyar Jelzáloghitelbank Rt.-nél helyezkedett el. 1937–1945 között a cég ügyvezető igazgatója volt. Egyidejűleg képzőművészeti kritikákat is írt. 1932-től volt tagja a Független Kisgazdapártnak. 1945 januárjától augusztusig, majd novembertől 1946 augusztusáig a Magyar Nemzeti Bank elnöki hivatalát töltötte be, 1945. július 21-től november 15-ig az Ideiglenes Nemzeti Kormányban pénzügyminiszter volt. Pártján belül a Magyar Kommunista Párttal való szoros együttműködést szorgalmazta Ortutay Gyulával együtt (őket nevezték “O-csoport”-nak). 1945–1947 között nemzetgyűlési képviselő volt, majd Magyarország berni követe. 1948-as visszahívása után a Magyar Nemzeti Múzeum, 1950-től 1952-es nyugdíjazásáig a Szépművészeti Múzeum főigazgatói hivatalát töltötte be.