Az 1918-ban Kommunisták Magyarországi Pártja néven alakult, 1943-ban hivatalosan feloszlott, Békepárt néven továbbműködő bolsevik típusú kommunista párt hivatalos neve 1944. november 5-től. 1944-től a koalíció tagja, kormánypárt. Első embere Rákosi Mátyás volt, 1945. február 25-től főtitkárként. Kezdetben a sztálini elvárásoknak megfelelően látszólag elfogadta a polgári erőkkel való összefogás szükségességét, de már 1946 elejétől a többi koalíciós párt hatalomból való kiszorítására törekedett. 1948 júniusában pártkongresszus mondta ki az egyesítést a Szociáldemokrata Párttal, Magyar Dolgozók Pártja néven.