Az országgyűlésnek felelős kormány minisztereinek testületi ülése, amelyen a miniszterelnök elnököl. A minisztertanácson tárgyalták meg az államot és több tárcát érintő, illetve az államfői előterjesztés tárgyát képező ügyeket, továbbá a miniszterelnök és a szakminiszter előterjesztéseit, a szervezési, kinevezési és felmentési javaslatokat, a költségvetési túlköltekezések és póthitelek fedezésének kérdéseit, valamint a hatásköri nézeteltéréseket.