A Komárom-Esztergom megyei település plébánosa a környék falvainak helyzetéről is tudósít nagyon röviden, s kéri, káplánját mielőbb helyezzék el Bajnáról, mert erkölcstelen viselkedése méltatlan. Az sajnos a vizsgált dokumentumokból nem derül ki, pontosan, mi volt a káplán vétke, sem az, hogy elkerült-e végül a faluból más szolgálati helyre.

„... az itt lefolyt harcokban templomunk igen sulyos sérüléseket szenvedett. Egy bomba a szentélyt találta, ezt a főoltárral együtt összerombolta. 3 akna érte a templom tetőzetét s az teljesen tönkrement. A tornyot 2 gránát érte. A négy harang megvan, csak egyikből repedt le egy tenyérnyi darab.

Plébániánk is sulyosan szenvedett: 3 gránátot kapott, kézigránátot és egyéb lövedékeket igen sokat.(…) Mi egy volt mosókonyhában lakunk. Butoraimtól, ruháimtól, élelmiszereink legnagyobb részétől megfosztva nélkülözünk.

Egyben legmélyebb alázattal kell kérnem, hogy Bartisek Gyula káplánomat mielőbb elhelyezni méltóztassék, később élőszóval elmondandó igen súlyos erkölcsi és a papi tisztességet dehonesztáló viselkedése miatt. Esetleg egy menekült, vagy állásnélküli oltártestvért kérnék helyette, amennyiben káplánt nem kaphatnék. Segítségre szükségem van, mert a karácsony óta tartó megpróbáltatások miatt megbetegedtem, emellett puskatussal összetörték csontjaimat és ezt nehezen bírom kiheverni.

Tudomásom szerint a kerületi és szomszédos plébániák helyzete a következő: Bajóton a plébánia épülete sok kárt szenvedett, a templom csak kevésbé; Héregen a plébániaépületen van nagyobb kár; Tardoson csak kisebb sérülés, a templom épségben. Szomoron a templom és plébánia romokban. - A többiekről semmi pozitívumot nem tudok. ”

Soltész István

ker. esp., plébános