1944. november 20-án az egri főispán elhagyta a várost, a legtöbb köztisztviselő maradt, addigra a szovjet csapatok már a város széléhez közeledtek. Az Eger november végi helyzetéről szóló beszámolót nem helyi plébános, hanem Jelenffy Szilárd rendőrfelügyelő írta a hercegprímásnak, aki a közigazgatási hatóságok közül utolsóként hagyta el a várost. Czapik Gyula érsek (1943–1956) szavait tolmácsolta Serédi Jusztiniánnak (esztergomi érsek 1927. november 30.–1945. március 29.).

„Folyó hó 25-én reggel heves tüzérségi előkészítés után kisebb orosz csapat tört be Eger városának déli részébe. Mint az egri rendőrkülönítmény parancsnoka, azt a parancsot kaptam, hogy a várost hagyjam el. Miután a közigazgatási hatóságok közül utoljára én hagytam el a várost, megelőző este Dr. Czapik érsek úr arra kért, hogy amint alkalmam lesz, Főméltóságoddal közöljem Érsekfőpásztoromnak hozzám intézett utolsó szavait: "Még állom a sarat."

A várost eddig úgy az orosz, mint a saját tüzérségük részéről több találat érte. A Székesegyházat egy találat érte. Bal tornyának kőkorlátja ledőlt. A templom egyébként ez ideig sértetlen. Az érseki palotát ez ideig 17 találat érte, azonban a palotán eddig nagyobb kár nem keletkezett (…). Az Érsek úr és környezete sértetlen. (…)

A város külső képe nagyon szomorú képet nyújt. Ép házat alig látni. Az egész város lakóssága pincékben helyezkedett el és ott éli életét. Egy-egy ilyen pincében 6-800 ember zsúfolódott össze. Az utcákon embert alig látni. A lakósság hangulata nagyon elkeseredett és nagy részük alig várja, hogy átessen az invázión. A lakósság elkeseredésének oka egyrészt a német csapatoknak az a magatartása, hogy nem csak az üzleteket, raktárakat, hanem az elhagyott magánlakásokat is fosztogatják, másrészt az a körülmény, hogy a megélhetés egyre nehezebbé válik. Ma, 28-án, amikor ismét bent jártam Egerben, a lakósság előttem kenyérhiányról panaszkodott. Az utolsó szem gabonáig a lakósságot a német kifosztotta. Az egri érsekség pincészetének borát a németek teljesen széthordták és hogy ne mondjak mást, a város északi részén ezt a bort literenként 3 P-ért árusították. (…)

A városban a tüzérségi lövedékek becsapódása következtében naponta több haláleset és sérülés történik. (…)

Jelenffy Szilárd

m. kir. rendőrtörzsfelügyelő