Az utóbbi hetekben napirendre került a magyarországi svábok ügye és a háborúban való részvételük. A hazatért elhurcoltak elbeszélése, néhány jellegzetes és figyelemreméltó adattal gazdagítja a svábok természetrajzáról való tudásunkat.

A bánfalvi svábok különösen kitüntették magukat az elhurcoltakkal való kegyetlenkedésben. Március közepén érkezett ebbe a sopronkörnyéki községbe néhány ezer elcsigázott pesti zsidóasszony és férfi. A Sturm Abteilung (S. A.) egy csoportja kísérte őket. Az S. A.-nak nem volt elegendő embere arra, hogy a munkahelyen és a táborban őrséget állítson melléjük. Ezen úgy segítettek, hogy a bánfalvi sváb önkénteseket használták fel erre a célra, akik vadállati kegyetlenséggel bántak a rájuk bízott „Häftling”-ekkel. Március 17-én például minden különösebb ok nélkül agyonlőttek egy pesti fiatal férfit. Kéthetes házas volt. Steiner Sándor pesti kereskedőt egy tizennégy éves sváb fiú lőtte agyon.

Ugyanez a csoport Loretto és Marienthal érintésével rövid idő múlva útnak indult Günskirchenbe. Magyarországi svábok, mint SS, őrök itt is, igen kegyetlenül viselkedtek. A kétezerötszáz főből álló csoportot egy nyolcszáz személyt befogadó pajtába helyezték el. Vizet hetenként háromszor kaptak, korlátozott mennyiségben. Két deci répalevest kaptak naponta. Sokan haltak meg végelgyengülésben. A meztelen hullák napokig hevertek a pajta előtt. Tisztálkodni nem lehetett. Több ismert pesti orvost a szó legszorosabb értelmében a tetvek ettek meg, annyira belevájták magukat legyöngült, lesoványodott testükbe.

A rendkívül rossz ellátási viszonyok mellett külön csapást jelentettek Günsenkirchenben az SS-egyenruhában feszítő magyarországi svábok. Több esetben előfordult, hogy embereket úgy végeztek ki önkényesen, hogy ráléptek a nyakukra. Azzal büszkélkedtek, hogy mindennap legalább három zsidót ölnek meg ily módon.

Arra a hírre, hogy a felszabadító Vörös Hadsereg közeledik, sok sváb SS az elhurcoltak pajtájába tért be esténként aludni. Páni félelem fogta el őket, amikor bizonyossá vált, hogy felelniük kell gyilkosságaikért. A menekülésnek, szökésnek és eltűnésnek minden módját és lehetőségét megragadták. Ez azonban csak egynéhányuknak sikerült. A sváb SS-ek háborús bűnösökként fognak bíráik elé állni.

Új Szó

Megjelenés: 1945. május 19. szombat

Szerző: Gervai Sándor