A Csécsy Imre vezette fővárosi liberális értelmiségieket tömörítő párt. Alakuló ülését 1945. március elején tartotta, azonban névleg már 1944 novemberétől létezett. 1945-ben nem jutott be a nemzetgyűlésbe, politikai eszméit tekintve közel állt a munkáspártokhoz. Az 1947-es választásokon 7 mandátumot szerzett, 1948-ban önállósága megtartásával a Radikális Demokrata Pártszövetségben egyesült a Polgári Demokrata Párttal. 1949-ben a Magyar Függetlenségi Népfront megalakulásával de facto megszűnt.