Magyar demokratikus és antifasiszta szervezetek által 1944 májusában létrehozott tömörülés. Alapító tagjai közt szerepelt a Független Kisgazdapárt, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) és a kommunista Békepárt. Szeptemberben csatlakozott a Nemzeti Parasztpárt (NPP) is. Röplapjaiban szabotázsra, a németek elleni fegyveres harcra buzdított. Horthy Miklós kormányzóval október 11-én találkozott a Front nevében Tildy Zoltán és Szakasits Árpád, de a kiugrási kísérlet kudarca miatt a kapcsolatnak nem lett folytatása. Novemberben Bajcsy-Zsilinszky Endre és Kiss János altábornagy vezetésével megalakult a Magyar Fronton belül a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága, amely a fegyveres ellenállás irányítását akarta átvenni. A Bizottság vezetőit a nyilasok még november folyamán letartóztatták. Az 1944. december 3-án a szovjetek által elfoglalt területeken megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi Front a Magyar Front örökösének tekintette magát.