1945-ös megalapításától a (kommunista kézben levő) Belügyminisztérium által felügyelt rendvédelmi szerv. Szervezeti keretein belül alakult meg a Politikai Rendészeti Osztály (PRO, 1945–1946), majd az Államvédelmi Osztály (ÁVO, 1946–1948), ebből nőtt ki az Államvédelmi Hatóság (ÁVH). A Budapesti Rendőr-főkapitányság élére Sólyom László került 1945 elején főkapitányi címmel, helyettese Kádár János lett. Hivatalosan a Budapesti Nemzeti Bizottság nevezte ki őket. A politikai rendőrség vezetője Péter Gábor lett, az előbbiekkel ellentétben ő a megbízását formálisan is az Magyar Kommunista Párt (MKP) Politikai Bizottságától kapta. (A politikai bizottság általános fogalommagyarázata itt olvasható.)