Bekapcsolódott a németellenes fegyveres ellenállásba

Részt vett a vasas ifjúsági mozgalomban, majd 1944-ben belépett a Kommunista Ifjúsági Szövetségbe. Munkahelyén, a csepeli Weiss Manfréd Művekben többször vett részt kommunista röplapok terjesztésében, majd bekapcsolódott a németellenes fegyveres ellenállásba. 1944-ben letartóztatták és Pataki Istvánnal és Pesti Barnabással együtt december 24-én Sopronkőhidán kivégezték.