Az Ideiglenes Nemzetgyűlés által választott végrehajtó kormányszerv Magyarországon 1944. december 22-e és 1945. november 16-a között. Személyi összetétele Moszkvában alakult ki a Horthy Miklós kormányzó által kinevezett fegyverszüneti küldöttség és a szovjet vezetés közötti tárgyalásokon, amelyekbe bevonták a magyar kommunista emigráció képviselőit is. Élére az 1. magyar hadsereg volt parancsnoka, Dálnoki Miklós Béla vezérezredes került. A kabinetnek két tábornok tagja volt, a fontosabb tárcákat a Magyar Nemzeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok politikusai kapták meg. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány nevében a miniszterelnök 1945. január 20-án írta alá a fegyverszüneti egyezményt és a hadüzenetet Németországnak. A kabinet hozzákezdett a nagybirtokrendszer felszámolásához, és elindította az ország újjáépítését. Megbízatása az 1945. november 4-én rendezett nemzetgyűlési választások után ért véget.