1944. december 21-én Debrecenben, a református kollégium oratóriumában összeülő testület, amely a magyar államszuverenitás kizárólagos képviselőjévé nyilvánította magát. Tagjait a már szovjetek által elfoglalt országrész mintegy 50 nagyobb városban választották meg vagy jelölték ki a nemzeti bizottságok szervezésében. A Nemzetgyűlés elnökének a képviselők Zsedényi Bélát választották meg. A parlament fő feladatát, a kormányzat felügyeletét a 23 tagú Politikai Bizottság (nem azonos a kommunista párt hasonló nevű szervével) látta el, mert a nemzetgyűlés csak néhány alkalommal ülésezett.