A szárazföldi csapatok legrégibb, alapvető fegyverneme, amelynek rendeltetése az ellenség legyőzése, területének birtokbavétele, illetve a saját terület megtartása. A Magyar Királyi Honvédségben a gyalogság volt a fő fegyvernem. A magyar haderő alulfejlettségét jelzi, hogy a nagyhatalmak hadseregeivel szemben a II. világháború folyamán nem tudta megfelelő mértékben megoldani a gyalogság gépesítését. A fegyvernem alapvető szervezeti köteléke a (két ezredből álló) gyalogos dandár, majd a (három ezredből álló) gyalogos hadosztály volt.