A szovjet csapatok Kalocsára való bevonulása után is székhelyén maradt, és segítette a város lakosságát

1911. július 14-én szentelték pappá, majd a győri püspökségre rendelték be, ahol előbb püspöki levéltáros, majd püspöki szertartó, szentszéki jegyző, püspöki titkár, szentszéki bíró, végül püspöki irodaigazgató lett. 1928. december 7-én XI. Piusz pápa orthosiai címzetes püspökké és győri segédpüspökké nevezte ki. Serédi Jusztinián, hercegprímás 1929. február 24-én püspökké szentelte. 1936-tól a szombathelyi egyházmegye apostoli kormányzója, 1939-től megyéspüspöke lett. A kalocsai egyházmegye élére 1943. május 7-én nevezték ki, de továbbra is ellátta a szombathelyi egyházmegye irányítását egészen 1944. március 25-ig. Három ízben volt a magyar katolikus püspöki kar elnöke, először Serédi Jusztinián halálától Mindszenty József kinevezéséig (1945. március 29–1945. október 7.), majd Mindszenty letartóztatása után saját letartóztatásáig (1948. december 26–1951. május 18.), végül szabadulásától haláláig (1956. május 12–1961. október 3.). A nevéhez fűződik a magyar állam és a katolikus egyház közötti “megegyezés” aláírása 1950 augusztusában. A magyar katolikus egyház vezetőjeként 1951-ben letartóztatták és koncepciós perben 15 évnyi börtönbüntetésre ítélték. Az egri érsek halála után az Elnöki Tanács kegyelemben részesítette, és elengedte további büntetését. Kiszabadulása után újra elfoglalhatta érseki székét. A püspöki kar és az 1957-ben létrehozott Opus Pacis elnökeként működött haláláig.