A hitleri Németország 1933-ban alapított politikai rendőrsége (Geheime Staatspolizei, Titkos Államrendőrség). 1935-ben Heinrich Himmler SS-birodalmi vezető (1900–1945) alárendeltségébe vonták, aki SS-tisztekkel töltötte fel az addig kizárólag rendőrökből álló testületet. 1939-ben a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (RSHA) alá rendelték, annak IV. osztályaként (Amt IV) működött tovább. Fő feladata a nemzetiszocialista rendszer ellenségeinek az üldözése volt. A Gestapo ún. zsidó referatúrájának volt a vezetője Adolf Eichmann, a magyarországi deportálások egyik szervezője.