A Magyar Kommunista Párt (MKP) legfelsőbb vezetésének a tagja

A kassai polgári iskola elvégzése után nyomdásztanonc lett, majd nyomdai gépmesterként kereste kenyerét. 1921-től Csehszlovákia Kommunista Pártjának (CSKP) tagja lett. Rákosi Mátyás kérésére igazolt át a Kommunisták Magyarországi Pártjába. A második világháború idején a moszkvai Kossuth Rádió munkatársa volt. 1944. november 5-én érkezett Szegedre, ahol tagja lett a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének. Ő felügyelte a hadsereget és a rendőrséget. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja lett. 1948. szeptember 9-től 1953-ig honvédelmi miniszterként működött. 1953. június-július folyamán minden pozíciójából elmozdították, azonban hamar visszakerült a Politikai Bizottságba, illetve a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége (MDP KV) Agitációs és propagandaosztály élére. Az MDP KV 1955. áprilisi ülésén kizárta a Titkárságból, valamint a Politikai Bizottságból, és szeptember folyamán egy időre a Szovjetunióba küldték a Vorosilov Vezérkari Akadémiára. 1956 márciusában az MDP KV vizsgálatot indított ellene, majd júliusban kizárták a pártból, és honvéddé fokozták le. Augusztus folyamán parlamenti mandátumától is megfosztották. 1956. október 13-ától letartóztatásban volt, majd novemberben a szovjetek felajánlották, hogy hagyja el Magyarországot, ő azonban ezt elutasította. 1957 márciusában hat évre ítélték, majd áprilisban 16 évi börtönbüntetéssel sújtották. 1960. április 5-én egyéni kegyelemmel szabadult, idegen nyelvű lektorként dolgozott tovább.