Az egyházi kárjelentések általában a következő kérdésekre adtak választ: milyen kár érte az egyházi épületeket, a templomot, a plébániát és a népiskolát; milyen kár érte az istentisztelet bemutatásához szükséges felszerelést, plébániai iratokat, anyakönyveket; milyen felszereléssel tudná támogatni az egyházközség a teljesen kifosztott templomokat; továbbá általában részletezi a plébános személyes tulajdonában esett károkat. Az érsekújvári szűkszavú kimutatást Dr. Prenner Béla plébános írta, akit 1946-ban a kommunista államapparátus sikeresen eltávolított a városból. 1946-tól a közeli Tardoskedden teljesített szolgálatot, ahol 1949-ben minden vád, feljelentés nélkül letartóztatták és vizsgálati fogságban tartották. A börtönből 1951. február 3-án szabadult.

Plébániatemplom teteje, ablakai bombázás következtében erősen megrongálódtak, az összes szines ablakok elpusztultak, a falak megrepedtek, belső vakolat erösen lehullott. (…) Ablakok rendbehozása nem értékelhetö, mert a színes ablakok ára ismeretlen (…). Szükségessé válik a templom vakolása s festése.

Plébániaépület összes ablakai betörtek, tető megrongálodott, egy káplánszoba aknát kapott. Kár kb. 30.000 Ks.

Őreg Simor intézet, a növendékek lakása bombázás következtében teljesen elpusztult. Kár kb. 1.000.000 Ks.

Sz. László iskolaépület, mely 1942-ben épült fel 110.000 P. költséggel, elpusztult bombázás következtében. (…)

Uj Simor iskola kapott néhány aknatalálatot, állandoan a katonaság által volt lefoglalva, erösen megrongálodott. Javitása kb. 3-400 000 Ks. lesz.

Egyházfi lakása megrongálodott bombázás alatt, kár kb. 10 000 Ks.

Plébánia major a harcok alatt teljesen elpusztult, kár kb. 120 000 Ks. – 150 000 Ks. (…)

Ferencrendi zárda bombázás következtében erösen sérült, a régi traktus /Pázmány épitette,/ elpusztult. Melléképületek elpusztultak, templom teteje sérült, ablakai elpusztultak.”

Prenner Béla

plébános