Szálasi Ferenc kormányának honvédelmi minisztere (1944–1945)

Harcolt az első világháborúban, majd 1919-ben a Vörös Hadseregben szolgált. 1937–1938 között a Honvédelmi Minisztériumban töltött be vezető beosztásokat, majd 1939-ben a vezérkari tiszteket képző Hadiakadémia parancsnoka lett. 1941-től a VI. hadtestet irányította, 1943-tól a 3. hadsereg megbízott parancsnoka volt. 1944 májusától az 1. hadsereg élén szolgált. A Szálasi Ferenc vezette Nyilaskeresztes Párt híve volt, így részt vállalt az október 15-i hatalomátvétel előkészítésében. A nyilas kormányban honvédelmi miniszter, majd egy személyben vezérkari főnök és a Honvédség főparancsnoka lett. 1945. május 1-jén az amerikaiak fogságába került, akik kiadták Magyarországnak. A budapesti népbíróság, mint háborús bűnöst halálra ítélte, kivégezték.