A magyarországi németség szervezője, a Volksbund (Magyarországi Németek Népi Szövetsége) vezetője

A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület kulturális titkára, majd főtitkára. Az 1930-as évek közepétől a magyarországi németség szervezését mindinkább alárendelte a német birodalmi érdekeknek. 1939-től a Volksbund és a magyarországi német népcsoport vezetője lett. Jelentős szerepet játszott a Volksbund német hadiérdekeket előmozdító tevékenységében, nemzetiszocialista propagandájában és az SS-toborzásban. Javasolta, hogy a német kormány kényszersorozást fogadtasson el a magyar kormánnyal. 1946-ban a népbíróság halálra ítélte, majd kivégezték.