A szigetközi település Győr és Mosonmagyaróvár között félúton fekszik. A Khuen-Héderváry-kastélyban a második világháború alatt először a német nagykövetség költözött be, majd a szovjetek, akik hadikórházat működtettek itt – és a falu plébániáján is. A hédervári plébános főleg a kastélykápolnát ért veszteségeket részletezi.

Mivel a plébánián kórházat rendeztek be, az összes bútorokat egy szobába zsúfolva a hivatalos iratokat szétdobálták – természetesen több hiányzik. A templompénztár külön helyre rejtett pénzkészletét elvitték, ugyszintén a Szent Antal perselyt is, együttesen kb. 3600 P értéket. (…) Az anyakönyvek azonban megmaradtak.

Egyébként sem a templom épületét, sem a Boldogasszony kápolnát kár nem érte. Nagyobb vandalizmus történt a kastély kápolnájával szemben. Mivel hosszú időn át a német követség lakott a kastélyban, oda tiltva volt a bejárás, így alig lehetett ott valamit megmenteni. A németek is okoztak kárt kivonuláskor, annál inkább a nyomban bevonuló oroszok. A kápolna fehérneműje mind elveszett, a műbecsű oltárképet átlyukasztották, a gyertyatartók, szobrok (…) összetörve.

A miseruhák egy részét, 2 kelyhet a ciboriummal sikerült megmenteni, ugyszintén az alig használt misekönyvet a tűzhaláltól; de elégették a kastély könyvtárában levő nagy becsű rézmetszetek egy részét. A kastély berendezése nagyrészt széthordva, butorok összetörve, felvágva, szőnyegek széthasogatva. Szégyenkezve kell bevallani, hogy ebben nagy része volt a hédervári proletár népségnek is. (…) Az embert nem bántja annyira a bolsevista orosz ellenség eljárása, mint a saját népünk példátlan kapzsisága.”

Láng Ernő

esperes plébános