Az Országúti ferences rendház és templom, ahogy a legtöbb környékbeli épület súlyos károkat szenvedett Budapest ostromakor. Érdekesség, hogy az újvidéki ferences atyák ide menekítették az ottani rendház és templom értékeit, majd vonatra szálltak és visszatértek híveikhez. Sajnálatos módon a Margit körúti rendháznak az a része kapott találatot, ahol ezeket az értékeket őrizték.

„Plébániánk papságából, bár hivatását az ostrom idején valamennyi példás lelkiismeretességgel teljesítette, senki sem sebesült meg és életét sem vesztette senki. Plébániatemplomunk tetőzete és ablakai telesen tönkrementek. A homlokzat, tornyok és főoltár sulyosan megrongálódtak. A német katonaság 49 ló és egy tehén beköltöztetésével szentségtelenitette meg a templomot. Ezek sulyos károkat okoztak a padokban és az oltárokban. (…)

Az egyházközség kulturháza /Bp. II. Zárda u. 4./ már az ostromtól sulyosan megrongálódott, majd az egyházközségi irodával, könyvtárral és összes felszerelési tárgyaival együtt tüzvész martaléka lett. A mentést, oltást az épületben felhalmozott és a tüzben folyton robbanó lőszer lehetetlenné tette.

Rendházunk tetőzete cca 50%-os kárt szenvedett. Az emelet három helyen beomlott. A zárdára két ternit-bomba is hullott. A leégéstől a gyors közbelépés mentette meg.

A Szent Orsolya zárda és nevelőintézet mérnöki vélemény szerint „aligha rendbehozható” módon megrongálódott. (…) Elpusztult kápolnájuk helyébe a növendékek volt ebédlőjét alakitották át.

Az Irgalmasrend rendháza és kórháza a számtalan tüzérségi találaton kívül több bombatalálatot is szenvedett. A Margit-krut felőli szárny /rendház/ földszintig leomlott. A kórház értékes felszerelését és berendezési tárgyait kifosztották. (…) ”

A szerzetesplébános aláírása nem olvasható.