Vorosilov marsall levélben közli Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökkel, hogy a Szovjetunió kész felvenni a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal, s hogy Georgij Puskint, a Szovjetunió addigi magyarországi politikai megbízottját nevezik ki budapesti szovjet követté. A magyar kormány Szekfű Gyulát kéri fel a moszkvai magyar követség vezetésére.

Ülést tart az NPP Intézőbizottsága. A testület arról tárgyal, miként lehetne az FKgP felé orientálódó paraszti tömegeket az NPP mögé állítani. Erdei Ferencés Darvas József a munkáspártokkal való szoros együttműködést szorgalmazza.

Értekezleten hirdeti meg programját a Demokrata Néppárt; Barankovics István főtitkár részletesen kifejti a kereszténydemokrata politika elveit. (A következő napokban a párt választási szövetségre lép a PDP-vel.)