Megjelenik az MNFF négy pártjának felhívása, amelyben bejelentik, hogy a választás után is fenn kívánják tartani a koalíciót. A legsürgősebb feladatnak a közellátás javítását, az infláció letörését, a bánya- és energiaipar államosítását és a reakció elleni harcot nevezték meg.

Csehszlovákiában megjelenik Beneš rendelete a magyar nemzetiségűek vagyonának elkobzásáról, a hatóságok pedig megkezdik a „közmunkára” kijelölt magyarok Csehországba deportálását. A rendelet végrehajtásának sok magyar ellenszegült, ezért a lévai járás Szete falujában a hatóságok fegyvert használtak.