Mindszenty Józsefet a székesfőkáptalan beiktatja az esztergomi érsekségbe. Az esztergomi érsek átiratot küld Dálnoki Miklós Béla miniszterelnöknek. A hercegprímás tiltakozik a 8 osztályos általános iskolai oktatás bevezetése ellen, mert véleménye szerint az sérti az egyház iskola-fenntartási jogát.

Londonban véget ér a Külügyminiszterek Tanácsának konferenciája, ahol a Szovjetunió a mielőbbi békekötés révén, a fennálló helyzet rögzítését kívánta elérni. Az USA nem ismerte el a Szovjetunió által támogatott román és bolgár kormány legitimitását, ezért ezekben az államokban és Magyarországon is mielőbbi szabad választásokat sürgetett.