Mindszenty József hercegprímás aláírásával megjelenik a püspöki kar választási körlevele, amely arra figyelmezteti a hívőket, hogy „ne rettenjetek meg a gonoszság fiainak fenyegetésétől” és éljenek szavazati jogukkal. A körlevél felhívta a figyelmet a magyar közéletben tapasztalható antidemokratikus jelenségekre, kiemelve: „Úgy látszik, mintha Magyarországon az egyik totális szellemű zsarnokságot a másik váltotta fel.”

Az NPP Intézőbizottságának ülése, Erdei Ferenc javaslatára, Illyés Gyula és Kovács Imre tiltakozása ellenére elfogadja, hogy a választásokon az MNFF pártjaival közös listán induljanak, de csak azzal a feltétellel, hogy a párt megkapja a nemzetgyűlési helyek legalább 10%-át.