Csehszlovákiában hatályba lép Beneš 88/1945. sz. dekrétuma, amelynek értelmében a 16-55 éves férfiakat és a 18-45 éves nőket lakóhelyüktől távoli vidéken is igénybe lehet venni közmunkára. Ez alapján kezdődött meg a magyarok tömeges deportálása a Szudéta-vidékre.