Az ország összes katolikus templomában felolvasott körlevél rámutatott a képviselőválasztás tényének fontosságára; méltatta a demokrácia magasrendűségét; röviden utalt a korabeli hazai közélet négy olyan konkrét esetére, amelyek a keresztény erkölcs szempontjából elfogadhatatlanok; végül a választáson való részvétel jelentőségét hangsúlyozta a haza és az egyház jövője szempontjából. A szövegben egyetlen párt, egyetlen politikus neve sem szerepelt. Az MNFF pártjai a következő napokban tiltakoznak a körlevél tartalma és annak kötelező felolvasása ellen.