Belügyminiszteri rendelet értelmében a polgármestereknek és alispánoknak 15 napon belül jelenteniük kell a területükön létező vagy újjáalakuló izraelita hitfelekezeti és más egyesületeket.

Petru Groza román miniszterelnök táviratban kéri Sztálint, hogy a román közigazgatást ismét kiterjeszthessék Észak-Erdélyre.