A szovjet csapatok megkezdik a bécsi térséget védelmező Margit-vonal nyugati szektorának áttörését.

Hermann Balck tábornok, a 6. német hadsereg parancsnoka elrendeli a hadserege területén tartózkodó magyar csapatok lefegyverzését, és ugyanerre tesz javaslatot a hasonló szintű német parancsnokoknak. — László Dezső vezérezredes, az 1. hadsereg parancsnoka önhatalmúlag átveszi az Ausztria területén tartózkodó, vagy oda tartó magyar csapatok feletti parancsnokságot.

Szentgotthárdról útnak indul Ausztriába a Szépművészeti Múzeumból Csánky Dénes kormánybiztos felügyelete alatt evakuált műkincseket szállító vasúti szerelvény.