Átadják a személyforgalomnak az ideiglenesen helyreállított Ferenc József hidat és a Margit híd roncsaira épített „Manci”-hidat.

Erdélyben megkezdik a brassói internálótábor felszámolását.