Megjelenik az INK 600/1945. sz. rendelete a „nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhöz juttatásáról”. A háborús bűnösök, a nyilas és nemzetiszocialista vezetők és a Volksbund-tagok birtokait teljes egészében elkobozzák; megváltás ellenében igénybe vesznek és kiosztanak minden 100 holdon felüli úri és 200 holdon felüli parasztbirtokot; az 1000 holdnál nagyobb nagybirtokokat kisajátítják.