Sztálin követelésére a szovjet haderő főhadiszállásán, a Berlin melletti Karlshorstban 0 óra 16 perckor, 0 órai hatállyal mások mellett Wilhelm Keitel tábornagy, a német Véderő-főparancsnokság főnöke a négy nagyhatalom képviselői, köztük Georgij Zsukov marsall, a Szovjetunió fegyveres erői főparancsnokának helyettese előtt ismét aláírja a Nagynémet Birodalom haderejének feltétel nélküli kapitulációját rögzítő okmányt.

Edvard Beneš pozsonyi rádióbeszédében bejelenti, hogy országában a jövőben már nem lesznek az első világháborút követő rendszer szelleme szerinti kisebbségi jogok, s a németek és magyarok túlnyomó részének távoznia kell Csehszlovákiából.