Az Ideiglenes Nemzeti Kormány szóbeli jegyzékben fordul a SZEB elnökéhez, Kliment Vorosilov marsallhoz amiatt, hogy a Vörös Hadsereg önkényesen üzemeket és gyárakat szerel le, valamint nyersanyagokat és késztermékeket szállít el. Az elszállított javakat sem a jóvátételbe nem számítják be, sem ellentételezésük nem történik meg. A jegyzéket a szovjetek válaszra sem méltatták..

Edvard Beneš ideiglenes csehszlovák elnök bejelenti, hogy a magyar és német nemzetiségű lakosok többségének el kell hagynia Csehszlovákiát. A magyarlakta vidékek nemzeti bizottságait felszólítják, hogy azonnal utasítsanak ki az országból minden olyan magyart, aki 1938. november 2. után telepedett le a Magyarországhoz csatolt területeken.

Berlin elestének a hírére Prágában németellenes felkelés tör ki.

Amerikai katonák foglyul ejtik Szálasi Ferencet és kíséretének tagjait.