Az Ideiglenes Nemzeti Kormány elfogadja a Népgondozó Hivatal felállításáról szóló rendelettervezetet. A Népgondozó Hivatal a Belügyminisztérium elképzelésének megfelelően kormánybiztosságként áll fel, egyik legfőbb feladata pedig a „hazatelepülő” magyarság (csángók, székelyek) letelepítése mellett a németek kitelepítésének előkészítése, majd részben végrehajtása lett. A rendelet május 10-én jelent meg, a hivatal vezetőjévé id. Antall Józsefet nevezték ki.