A kormány, élve informális javaslattételi jogával, Bánáss László debreceni plébánost, Márton Áron gyulafehérvári püspököt és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapátot nevezi meg jelöltként az esztergomi érseki szék betöltésére.