Az e napon kelt kimutatás szerint a rendőrkapitányságok PRO-inak 36 vezetője közül 34 kommunista. A megyei rendőrkapitányok közül 16 az MKP, 6 az SZDP, 3 az NPP tagja. (Akkor még, 1950-ig 25 vármegye látta el a középszintű közigazgatási teendőket.)